۱. اتاق فرار کارآگاهی

۲. اتاق فرار جنایی

۳. اتاق فرار معمایی

۴. اتاق فرار دلهره‌آور

۵. اتاق فرار ترسناک

۶. اتاق فرار فانتزی

۷. اتاق فرار کمدی

۸. اتاق فرار درام

سبک‌ها و ژانرهای زیادی امروزه برای بازی اتاق فرار وجود دارد که سناریوهای متفاوتی در پشت هر کدام از آنها است. اغلب علاقه‌مندان بر این باورند شرکت در یک اتاق فرار با یک نوع سبک برای یک بار کافی است و برای بار بعدی تکراری خواهد بود. اما بهتر است بدانید، اتاق فرارهایی با یک سبک ولی سناریوهای مختلف وجود دارد؛ بنابراین یک سبک بازی به هیچ وجه برایتان تکراری نخواهد شد.

کاملاً از نام برخی سبک‌های معرفی شده در این بخش مشخص است که کدام یک صحنه‌های ترسناکی خواهد داشت و کدام یک بدون ترس و وحشت روبه‌جلو خواهد رفت. متناسب با هر یک تم و دکور متفاوتی در انتظار شما است. همان‌طور که قبلاً گفتیم انتخاب سبک‌ها قطعاً سلیقه‌ای است اما اگر قصد تجربه هیجان بیشتری را دارید، انتخاب از ژانرهای ترسناک‌تر احتمالاً برایتان جذاب‌تر خواهد بود.