بازی‌های گروهی و دسته‌جمعی جذابیت مختص خود را دارند که هیچ بازی فردی نمی‌تواند جایگزین آن باشد. اتاق فرار نیز به عنوان بازی گروهی با به همراه داشتن چالش‌های مختلف و محدودیت زمانی ایجاد شده، جذابیت بیشتری را به آن بخشیده است. از طرف دیگر پس از 18 سال شروع ساخت اتاق فرارهای مختلف، امروزه علاقه‌مندان دیگر محدود به انتخاب یک سبک و یک اتاق نیستند و می‌توانند از بین بیش از 50 هزار اتاق فرار موجود در سراسر جهان یکی را مطابق با سلیقه خود انتخاب نمایند.